خانه > اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی شهر سرعین

  • اکبر مینایی ، رئیس شورا
  • محمود زنده دل ، نایب رئیس
  • ناصر محمدی رئیس کمیسیون برنامه بودجه
  • صادق احمدپور رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی
  • حسین اسدی ،سخنگوی شورا ، رئیس کمیسیون عمران ، معماری و شهرسازی