خانه > اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

اعضای شورای اسلامی

  • ناصر محمدی، رئیس شورا
  • صادق احمدپور، نایب رئیس
  • اکبر مینایی
  • محمود زنده‌دل
  • حسین اسدی