خانه > معرفی آب های گرم مدرن و سنتی شهر توریستی سرعین

معرفی آب های گرم مدرن و سنتی شهر توریستی سرعین

آبدرمان های مدرن :

آبدرمانی ایرانیان ، آبدرمانی سبلان ، آبدرمانی رویال پارک ، آبدرمانی ژنرال ، آبدرمانی دره لر ، آبدرمانی بش باجیلار ، آبدرمانی  قهوه سویی ، آبدرمانی یول سویی ، آبدرمانی شهر آفتاب ، آبدرمانی نه چشمه ، آبدرمانی پهنلو ، آبدرمانی کوهستان

آبدرمانی های سنتی :

گاومیش گلی ، ساری سو ، ژنرال ، پهنلو

 

تصویر تعدادی از آبدرمانی های مدرن و سنتی سرعین